AEC experts

& CONSULTANTS

Privacy Verklaring

 

AEC experts respecteert uw privacy. Deze privacyverklaring informeert u over ons privacybeleid en hoe wij dit beleid gestalte geven. Tevens informeert deze privacyverklaring u over de keuzes die u heeft ten aanzien van de manier waarop uw gegevens online worden verzameld en hoe deze gegevens worden gebruikt.

 

1. Sites waarvoor deze privacyverklaring geldt

Deze privacyverklaring geldt voor de website en het domein die AEC experts  beheert, Hierna te noemen: de "website van AEC experts ". Als u gebruik maakt van de websites van AEC experts, stemt u in met de volgende voorwaarden.

 

Koppelingen naar websites die niet door AEC experts worden beheerd

De websites van AEC experts  verschaft, voor uw gemak en informatie, koppelingen (‘links’) naar websites van derden. Wanneer u deze koppelingen volgt, verlaat u de websites van AEC experts. AEC experts  beheert deze sites niet en de daarop van toepassing zijnde privacymaatregelen kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van AEC experts . Wij onderschrijven websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken. De persoonsgegevens die u verstrekt aan, of die worden verzameld door deze derden, vallen niet onder de privacyverklaring van AEC experts. Wij raden u aan om de privacyverklaring van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt. Indien u besluit een site van derden te bezoeken, dient u ermee rekening te houden dat de privacyverklaring van derden, en niet de onderhavige privacyverklaring van AEC experts , van toepassing is op uw activiteiten en alle informatie die u verschaft tijdens uw bezoek aan de website van derden.

 

2. Het verzamelen van persoonlijke gegevens

De gegevens die AEC experts verzamelt, opslaat en analyseert, worden gebruikt om de wijze waarop wij zaken doen met onze huidige en potentiële klanten te verbeteren. Indien u uw e-mailadres of andere persoonlijke identiteitsgegevens verstrekt aan AEC experts, zal AEC experts  deze enkel gebruiken om uw behoeften en interesses in kaart te brengen, en u beter van dienst te kunnen zijn.

 

Naast de gegevens die u ons verstrekt, kan AEC experts tijdens uw bezoek aan onze websites ook automatisch gegevens verzamelen, bijvoorbeeld met behulp van zogenaamde web beacons, cookies, ingebouwde weblinks en andere vaak gebruikte methodes om informatie te verzamelen. Hiermee verzamelen wij bepaalde standaardinformatie, die uw browser naar onze website stuurt, zoals uw type browser en de taal, de tijden waarop u de site heeft bezocht en het adres van de website via welke u op een website van AEC experts bent gekomen. Deze gegevens stellen AEC experts echter niet in staat u te identificeren. Met behulp van deze methodes kan ook informatie over uw Internet Protocol (IP) adres, surfgedrag (dat wil zeggen de pagina’s die u bekijkt, de koppelingen waarop u klikt en andere door u verrichte handelingen die verband houden met de websites van AEC experts) en productinformatie worden verzameld. Uw IP-adres onthult echter niet rechtstreeks uw identiteit. Uw IP-adres onthult slechts de naam van uw access provider of bedrijfsnetwerk. AEC experts gebruikt een aantal van deze methodes ook bij het verzenden van bepaalde e-mails. Zo kan met behulp van deze methodes informatie worden verzameld als u e-mail opent of klikt op een koppeling die vermeld staat in de e-mail.

 

3. Aan wie uw gegevens bekend worden gemaakt

AEC experts zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of leasen aan anderen. AEC experts deelt persoonlijke gegevens met ondernemingen die namens ons werken. AEC experts werkt met dienstverleners en leveranciers voor het leveren van volledige producten, diensten en oplossingen voor klanten om AEC experts te assisteren bij marketing- en communicatieactiviteiten. Onze leveranciers en dienstverleners zijn contractueel verplicht de namens AEC experts ontvangen gegevens vertrouwelijk te behandelen; leveranciers en dienstverleners mogen deze gegevens voor geen enkel ander doeleinde gebruiken dan voor de diensten die zij verlenen voor AEC experts. Met uitzondering van wat beschreven is in deze privacyverklaring, zal AEC experts de persoonlijke gegevens die u aan AEC experts hebt verstrekt, niet zonder uw toestemming delen met derden, tenzij: (I) om gehoor te geven aan gerechtvaardigde verzoeken van bevoegde overheidsinstanties, (II) om de wet, een richtlijn, een dagvaarding of een gerechtelijk bevel na te komen; (III) om fraude te voorkomen of om de rechten en eigendommen van AEC experts te beschermen of af te dwingen; of (IV) de persoonlijke veiligheid van werknemers van AEC experts  en derden in gebouwen van AEC experts te beschermen.

 

4. Toegang tot en juistheid van uw gegevens

AEC experts streeft ernaar uw persoonlijke gegevens actueel te houden. Wij hebben technologie, beheersprocessen en beleid geïmplementeerd om de gegevens goed bij te houden. Binnen de grenzen van redelijkheid verleent AEC experts personen toegang tot de persoonlijke gegevens die zij hebben verschaft aan AEC experts, en geeft hen de mogelijkheid deze te herzien en aan te passen, indien van toepassing. Om uw privacy en veiligheid te beschermen zullen wij ook, binnen de grenzen van redelijkheid, uw identiteit verifiëren aan de hand van een wachtwoord en gebruikersnaam, voordat u toegang krijgt tot uw gegevens.

 

5. Beveiligen van uw gegevens

AEC experts neemt het vertrouwen dat u in ons stelt, serieus. Om ongeoorloofde toegang tot of openbaring van uw gegevens te voorkomen, om de gegevens correct te houden en om het juiste gebruik van de gegevens te verzekeren, hanteert AEC experts  daartoe geëigende fysieke, technische en administratieve procedures waarmee wij de gegevens die wij verzamelen, beveiligen.

 

6. Wijzigingen in deze verklaring

AEC experts  behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen en zal eventuele herzieningen op de website van AEC experts  plaatsen. De op dat moment geldige privacyverklaring is van toepassing op het verdere gebruik van de websites van AEC experts.

 

7. Contact met ons opnemen

Wij hechten belang aan uw mening. Indien u suggesties heeft voor, of vragen heeft over onze privacyverklaring, kunt u deze sturen naar:

AEC experts

Newtonlaan 115

3584 BH Utrecht

THE NETHERLANDS

info@aexexperts.nl

 

8. Geldigheid

Bij eventuele verschillen in interpretatie tussen de Engelstalige tekst en Nederlandstalige tekst van de privacy statement, is de laatstgenoemde doorslaggevend.

 

Copyright © 2018 AEC experts.
All rights reserved.