free bootstrap templates

Disciplines

- Aansprakelijkheid: techniek, algemeen, bouw, beroep, product, diensten.
- AVB letsel- en overlijdensschaden, medische aansprakelijkheid ziekenhuizen en specialisten,        schaden op (collectieve) ongevallenpolissen, schaden in verband met verkeersongevallen. 
- Recall (terughalen van producten uit de markt). 
- Samenstellen gedetailleerde recall-handleidingen. 
- Advisering in aansprakelijkheidszaken, aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en recalls
- Risico-inventarisatie aansprakelijkheid. 

NB: Indien noodzakelijk assumeert AEC experts specifieke kennis.

© Copyright 2019 AECexperts - All Rights Reserved