AEC experts

& CONSULTANTS

- Aansprakelijkheid: techniek, algemeen, bouw, beroep, product, diensten.

- AVB letsel- en overlijdensschaden, medische aansprakelijkheid ziekenhuizen
  en specialisten, schaden op (collectieve) ongevallenpolissen, schaden in
  verband met verkeersongevallen.

- Recall (terughalen van producten uit de markt).

- Samenstellen gedetailleerde recall-handleidingen.

- Advisering in aansprakelijkheidszaken, aansprakelijkheidsrecht,
  verzekeringsrecht en recalls

- Risico-inventarisatie aansprakelijkheid.

 

NB:  Indien noodzakelijk assumeert AEC experts specifieke kennis.

Copyright © 2018 AEC experts.
All rights reserved.