AEC experts

& CONSULTANTS

AEC experts kan diensten aanbieden op de volgende werkterreinen (zonder de pretentie van volledigheid ten aanzien van deze opsomming):

 

- Algemene aansprakelijkheid

- Productaansprakelijkheid

- Bouwkunde

- Techniek en civiele techniek

- Milieu-aansprakelijkheid

- Letsel- en doodschaden met de daarbij behorende schadenberekeningen

- Beroepsaansprakelijkheid

- Bedrijfsschaden in aansprakelijkheidszaken

- Recall-advisering en -begeleiding

- Claimsmanagement in aansprakelijkheidszaken

- Risico-analyses en -audits

 

Ons bedrijf is zodanig ingericht, dat schaden van klein tot groot en van gewoon tot complex kunnen worden behandeld op een met de opdrachtgever overeengekomen wijze.

Copyright © 2018 AEC experts.
All rights reserved.