css templates

Werkterreinen

AEC experts kan diensten aanbieden op de volgende werkterreinen (zonder de pretentie van volledigheid ten aanzien van deze opsomming):

- Algemene aansprakelijkheid
- Productaansprakelijkheid 
- Bouwkunde
- Techniek en civiele techniek
- Milieu-aansprakelijkheid
- Letsel- en doodschaden met de daarbij behorende schadenberekeningen
- Beroepsaansprakelijkheid
- Bedrijfsschaden in aansprakelijkheidszaken
- Recall-advisering en -begeleiding
- Claimsmanagement in aansprakelijkheidszaken
- Risico-analyses en -audits 

Ons bedrijf is zodanig ingericht, dat schaden van klein tot groot en van gewoon tot complex kunnen worden behandeld op een met de opdrachtgever overeengekomen wijze.

© Copyright 2019 AECexperts - All Rights Reserved