free simple site templates

Wie is ...

Wim Campman is geboren en getogen op Curaçao, waar hij HBS-b heeft gedaan. Daarna heeft hij in Tilburg rechten gestudeerd. Al tijdens zijn studie kwam hij door zijn keuzevak Verkeersrecht, in aanraking met het verzekeringswezen. Hij werd schadecorrespondent, welke baan hij combineerde met zijn studie. Na het behalen van zijn doctoraal Nederlands recht heeft Wim bijna 10 jaar gewerkt bij Ennia, later Aegon Schadeverzekering als bedrijfsjurist en als operationeel manager.

Na bijna 10 jaar Aegon werd Wim directeur Aansprakelijkheid van Crawford & Company en haar rechtsvoorgangers.

Wim specialiseerde zich o.a. in productaansprakelijkheid en recall, het terugroepen van producten uit de markt (voedingsmiddelen maar ook speelgoed, kleding, gebruiksvoorwerpen, etc.).

Na 10 jaar besloot Wim te kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap, hij richtte in 1999 AEC experts op, dat gespecialiseerd is in veelal complexe (algemene) aansprakelijkheidszaken, productaansprakelijkheidszaken en recalls voor grote en minder grote bedrijven, makelaars en verzekeraars.

Wim heeft (grote en minder grote, complexe en minder complexe) recalls behandeld van o.a. Heineken, Unilever, Nutricia, Koninklijke Wessanen, Philips, DAF, Pepsico, Verstegen, Atag, Nestlé, etc.

Naast zijn reguliere werkzaamheden is Wim altijd blijven doceren, voor SAOR, HAC, NIBE-SVV, maar ook voor de Stichting Postacademisch Onderwijs, en sinds kort ook voor PAO Techniek in Delft. Regelmatig werd en wordt Wim gevraagd om lezingen te geven.

Wim is sinds 1995 ingeschreven als register-expert in het NIVRE register. Van 1990 tot 2002 heeft hij gedoceerd resp. is hij examinator geweest bij de opleiding voor register-expert. Van 1995 tot en met 2015 heeft hij deel uitgemaakt van de Geschillencommissie van het NIVRE, welke commissie deel uitmaakt van de Klachten- en Geschillenregeling van het NIVRE. Sinds 1998 is Wim gekwalificeerd als Europees schade-expert (FUEDI-ELAE). Sinds 1 januari 2010 is Wim, na een opleiding aan de Universiteit van Leiden, als gerechtelijk deskundige ingeschreven in het LRGD, het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen. 

© Copyright 2019 AECexperts - All Rights Reserved