free html5 templates

Specialisaties

Recall handleiding: noodzaak of luxe.

We kennen ze allemaal: de bekende, grote recalls. Iedereen die betrokken is, verwerkt zo’n gebeurtenis op zijn eigen manier. Hoe verwerkt een productiebedrijf deze gebeurtenis echter zelf? Vaak is het zo, dat de herhaling van gebeurtenissen de verantwoordelijken binnen zo’n productiebedrijf aan het denken zet: hoe is het in mijn bedrijf geregeld, als het mij overkomt? 

Maar ook op andere manieren worden productiebedrijven aan het denken gezet over recallkwesties, bijvoorbeeld omdat men een ISO-certificering wil halen of omdat men aan een kwaliteitshandboek werkt. Het hebben van een recall handleiding is dan tenminste aan te bevelen, zo niet noodzakelijk. 


Aansprakelijkheidsrisico-inventarisatie 

Vanuit de in jaren opgedane kennis en ervaring in het aansprakelijkheids-expertisevak ontstonden de drang en behoefte met deze kennis en ervaring meer te doen dan alleen het aloude ’’expertiseren’’. Omdat een achtergrond van meer dan 25 jaren als verzekeraar en schade-expert met primaire aandacht voor de aansprakelijkheid toch impact heeft, groeide de idee voor andere toepassingen van deze kennis en ervaring. 

De constatering, dat het onderkennen van aansprakelijkheidsrisico’s binnen bedrijven ook voor de bedrijven zelf niet altijd even makkelijk is, leidde tot de idee om op dat gebied te gaan adviseren. Waar risico’s op deze wijze beeldend worden gemaakt, is het een kleine stap naar de behoefte van risico-dragers zoals verzekeraars, om bekend te worden met deze risico’s teneinde hun eigen exposure beter te kunnen bepalen. Daarnaast ontstaat voor het bedrijf zelf ook de behoefte om aan de hand van de resultaten van een risico-inventarisatie over te gaan tot risico-analyse en -beoordeling. Om vervolgens via risico-beheersing te komen tot het institutionaliseren van een risk-management proces.

© Copyright 2019 AECexperts - All Rights Reserved